iconกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562icon

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดไพรสณฑ์สุนทรและสำนักสงฆ์บ้านใหม่ป่าคา

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดไพรสณฑ์สุนทรและสำนักสงฆ์บ้านใหม่ป่าคา