iconกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชนหรือประชาชนระดับอำเภอ ประจำปี 2562icon

กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชนหรือประชาชนระดับอำเภอ (อำเภออุ้มผาง) ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชนหรือประชาชนระดับอำเภอ (อำเภออุ้มผาง) ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก